Projekt Avancerade radarabsorbenter. Slutrapport

Författare:

  • Ousbäck Jan-Olof

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1124--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Rapporten ger en överblick av verksamhet och framkomna resultat inom projekt Avancerade radarabsorbenter under perioden 2001-2003. Målet för projektet har varit att utveckla och karaktärisera material och strukturer för signaturanpassning inom radarområdet av olika plattformar. Projektet har fokuserat på material för högtemperaturtillämpningar, bredbandiga absorbenter, nanokompositabsorbenter och absorberande siktrutor. Vidare har mätmetoder för materialkaraktärisering på mikro- och mm-vågsbanden (vågledarmätningar. 0.04-40 GHz och frirymdsmätningar 2-240 GHz) studerats. Olika material såsom polymerkompositer, nanokompositer och resistiva skikt har mätts och karaktäriserats. Nya optimeringsmetoder (baserade på genetiska algoritmer) för multilagerstrukturer har utvecklats. Bistatiska radarmålyteberäkningar på enkla kroppar belagda med absorberande skikt har genomförts och resultaten visar att för bistatiska vinklar större än 120° har radarabsorberande skikt ingen effekt.