Förbandsutvecklingsprocessen. Fallstudie - Från luftburen förmåga till luftburen bataljon

Författare:

 • Collin Charlotte
 • Jeppsson Ulla

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1125--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Förbandsutveckling
 • luftburen förmåga
 • luftburen bataljon
 • helikopteranskaffning
 • fallstudie
 • resurseffektivitet
 • beslutsprocess
 • beslutsunderlag
 • development of military units
 • case study
 • airtransportable battalion

Sammanfattning

Beslut om att Sverige skall bygga upp en luftburen bataljon fattades i samband med Försvarsbeslutet 2000. I denna rapport redovisas en fallstudie av framväxten av luftburen förmåga i den svenska försvarsmakten. Beställarnas önskemål har varit att uppmärksamheten särskilt skulle riktas mot de beslutstillfällen där Försvarsdepartementet kunde spela en aktiv roll. I rapporten belyses Försvarsdepartementets och Försvarsmaktens roller i förbandsutvecklingsprocessen. Förutsättningarna för de studier som utgör beslutsunderlag beskrivs också. Några olika teorier för att beskriva beslutsprocesser appliceras på fallstudien. Avslutningsvis lämnas förslag till hur förutsättningarna för förbandsprocessen skulle kunna förbättras.

Dela sidan