Störsimulering mot SAR, version 2.0

Författare:

 • Einarsson Johan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1127--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • SAR
 • störsändare
 • störövervikt
 • antennförstärkning
 • antenndiagram
 • SAR
 • jammer
 • jamming overweight
 • antenna gain
 • antenna diagram

Sammanfattning

Syntetisk apertur radar (SAR) tillhandahåller högupplösande markbilder oberoende av regn, dimma eller mörker. I militära scenarion placeras störsändare ut för att neutralisera SAR som en källa för strategisk information. Dessa störsändare är designade att orsaka störsignaler in i radarns mottagare vilka skiljer sig från de sanna reflekterade ekosignalerna genom påförda modulationer i amplitud, fas eller frekvens. Maskeringsarean, dvs området som täcks in av störsändarna, och dess olika störeffektnivåer beror på en mängd olika parametrar och geometriska förhållanden specifika för det aktuella SAR-systemet och de utplacerade störsändarna. Då simulering är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att få en verklighetsuppfattning om ett eventuellt störscenario är det önskvärt att ta fram ett simuleringsprogram som utifrån indata om ett givet störscenario genererar en estimerad maskeringsarea, knuten till geografiska punkter, där störövervikten visualiseras med en lämplig skalning. Detta möjliggör att lämpliga positioner för störsändare kan tas fram m h a simuleringar, då ett speciellt område önskas maskeras. Denna rapport beskriver ett sådan program.