Proceedings of the second Swedish - American workshop on modeling and simulation SAWMAS - 2004

Författare:

 • Jenvald Johan
 • Palmgren Sören

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1129--SE

Sidor: 223

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • modeling and simulation
 • M&S for command and control
 • M&S and AI
 • HBR
 • M&S for medical application
 • distributed simulation
 • SBA
 • simulation and training
 • medical simulation

Sammanfattning

Proceedings från SAWMAS-2004 - utgör en sammanfattning av bidragen vid ett svenskt-amerikanskt workshop avseende modellering och simulering (MoS). Arbetsmötet genomfördes under 2 dagar (2-3 februari 2004) i Cocoa Beach, FL, USA, med 28 tekniskt/vetenskapliga bidrag fördelade på 8 sessioner. Tillämpningarna av MoS vid arbetsmötet spänner från AI, distribuerad simulering och metodologiska aspekter över MoS för ledning till MOS för träningssimulatorer, medicinska tillämpningar jämte HBR (representation av mänskligt beteende).

Dela sidan