Proceedings of the second Swedish - American workshop on modeling and simulation SAWMAS - 2004

Författare:

 • Jenvald Johan
 • Palmgren Sören

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1129--SE

Sidor: 223

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • modeling and simulation
 • M&S for command and control
 • M&S and AI
 • HBR
 • M&S for medical application
 • distributed simulation
 • SBA
 • simulation and training
 • medical simulation

Sammanfattning

Proceedings från SAWMAS-2004 - utgör en sammanfattning av bidragen vid ett svenskt-amerikanskt workshop avseende modellering och simulering (MoS). Arbetsmötet genomfördes under 2 dagar (2-3 februari 2004) i Cocoa Beach, FL, USA, med 28 tekniskt/vetenskapliga bidrag fördelade på 8 sessioner. Tillämpningarna av MoS vid arbetsmötet spänner från AI, distribuerad simulering och metodologiska aspekter över MoS för ledning till MOS för träningssimulatorer, medicinska tillämpningar jämte HBR (representation av mänskligt beteende).