Värdering av räddningstjänstens beredskap för kemolyckor : handledning för användare av VIK - Värderingsinstrument Kem. 3. rev. utök. uppl

Författare:

  • Eriksson Håkan
  • Ritchey Tom
  • Stenström Maria

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1157--SE

Sidor: 78

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kemikalieolyckor
  • räddningstjänst
  • planering
  • beredskap
  • värdering
  • morfologisk analys

Sammanfattning

FOI har utvecklat ett datorbaserat instrument för värdering av räddningstjänstens beredskap för kemikalieolyckor, VIK - Värderingsinstrument kem. Värderingsinstrumentet är avsett att stödja den kommunala räddningstjänsten vid bedömning av sin beredskap för kemikalieolyckor. De uppnådda resultaten kan användas som ett diskussionsunderlag där möjliga vägar till förbättring av beredskapen åskådliggjorts. Detta dokument är en användarhandledning för instrumentet, som utvecklats med metoden "allmän morfologisk analys" tillsammans med programpaketet CASPER (Computer Aided Scenario and Problem Evaluation Routine).