Implementering av bistatisk markspridningsmodell baserad på IEM

Författare:

 • Gustafsson Magnus

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1158--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IEM
 • diffus spridning
 • bakgrundsmodellering
 • markmodell
 • multipelreflexion
 • radarsignatur
 • radarmålarea
 • background modelling
 • ground surface model
 • multiple reflection
 • radar signature
 • IEM
 • non coherent scattering

Sammanfattning

Rapporten syftar till att kortfattat beskriva implementeringsarbetet av IEM samt att presentera resultat från denna. Resultaten beräknade med IEM (Integral Equation method) visar att den diffusa spridningen inte är försumbar om marken har ett medel till brett spektrum av höjdskillnader (ksigma>0.25). Om markens elektriska egenskaper kan anses som goda bör man ta hänsyn till diffus spridningen även för mark med litet spektrum av höjdvariationer.