SEAD i ett operativt sammanhang - internationella erfarenheter

Författare:

 • Ternblad Sten

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1186--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • SEAD
 • Wild Weasel
 • Iron Hand
 • militära operationer
 • Desert Storm
 • Deliberate Force
 • Desert Fox
 • Allied Force
 • military operations
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

SEAD (suppression of enemy air defence) omfattar vad stridskrafter kan göra för att reducera hotet från luftvärn, kanske främst robotluftvärn men även kanonluftvärn som stöds av radar. Oftast tänker man på uppdragstypen där flygstridskrafter beväpnade med signalsökande robotar - så kallade anti-radiation missils (ARM) - bekämpar fientlig luftvärnsradar, ibland kallat Wild Weasel. Dock ingår mycket mer i nedtryckandet av markbaserat luftvärn. Rapporten beskriver först olika komponenter som ingår i SEAD. Häri finns förutom vapen och flygande plattformar, även störning och underrättelser. Därefter beskrivs hur västmakter använt SEAD i fyra olika militära operationer under 1990-talet. Betoningen ligger på använda system, omfattning av användandet och i viss mån effekterna. Tonvikten i rapporten ligger dock på hur västmakterna verkar uppfatta "best practise", dvs SEAD de facto använts i militära operationer, snarare än vad man fått ut i form av olika effekter, såsom utslagna luftvärnsystem etc.