Rapport från konferens Urban Krigföring, 2004-01-21 -- 22

Författare:

  • Berglund Lars
  • Waern Åsa

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1189--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • urban
  • strid
  • urban warfare

Sammanfattning

Rapporten redovisar föredrag och intryck från Smi´s konferens Urban Warfare i London 20-22 januari 2004. Återkommande teman och erfarenheter som presenterades ges nedan i punktform. - Strid i bebyggelse förväntas öka. - Civilbefolkningen kommer att finnas kvar. - Språkkunskaper och kunskaper om kulturen är väsentlig. - Strid i urban miljö är inte sekventiellt, "three block war". - Större flexibilitet hos chefer på lägre nivå. - Information och underrättelse nerifrån och upp. - Förbandssammansättning. - Träning. - Mediabevakning. Det kan vara lämpligt att FM deltar i konferensen minst vart annat år, dels för att skapa kontakter men även för kunskapsinhämtning. Möjligheterna att FM har ett föredrag om strid i urban miljö på konferensen bedöms som goda.