Spårning - från IT-säkerhetsbrister till bakomliggande orsaker

Författare:

  • Vidström Arne
  • Westerdahl Lars
  • Hunstad Amund
  • Hallberg Jonas

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1215--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • spårning
  • säkerhetsbrister
  • bakomliggande orsaker
  • tracing
  • vulnerabilities
  • underlying reasons

Sammanfattning

Denna rapport beskriver ett ramverk som är tänkt att vara ett hjälpmedel i arbetet med att kartlägga hur beslut på övergripande organisationsnivåer får konsekvenser i form av IT-säkerhetsbrister. Detta arbete sker genom så kallad spårning, vilken går ut på att utreda bakåt från en konstaterad säkerhetsbrist till bakomliggande orsak(er).