Retrocommunication - final report

Författare:

 • Sjöqvist Lars
 • Hällstig Emil
 • Öhgren Johan
 • Allard Lars

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1220--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • retrokommunikation
 • MQW
 • kvantbrunnar
 • strålstyrning
 • SLM
 • retrocommunication
 • MQW
 • quantum wells
 • beam steering
 • SLM

Sammanfattning

Ny teknik för fri optisk kommunikation med höga överföringshastigheter är av stort intresse för framtida militära tillämpningar. Retrokommunikation erbjuder en teknik att överföra data från små plattformar genom att använda en asymmetrisk länk. Retrokommunikation har varit ett delprojekt inom Försvarsmaktens fotonikprojekt och den här rapporten summerar resultat som erhållits inom projektet. Nya teknologier för kommunikation baserade på optiska kvantbrunnsmodulatorer (MQW) och Ijusmodulatorer (SLM:er) som utnyttjar vätskekristaller för icke-mekanisk strålstyrning har studerats. Inom projektet har reflektiva MQW-modulatorer med hög kontrast samt med höga bandbredder utvecklats. Icke-mekanisk strålstyrning utvärderades experimentellt och genom att utveckla prestandamodeller. En retromottagare baserad på MQWmodulatorer och en transceiver som använder sig av icke-mekanisk strålstyrning utvecklades och tillverkades. I den slutliga delen av projektet demonstrerades en retrokommunikationslänk som använder MQW-modulatorer och icke-mekanisk strålstyrning. Länketablering och målföljning av den mobila retromottagaren under dataöverföring visades. Via länken överfördes i realtid audiosignaler och bilder som registrerats med en CCD-kamera.