Interoperabilitet inom GIS-domänen

Författare:

 • Eklöf Martin
 • Stensson Göran
 • Söderberg Per
 • Ulriksson Jenny

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1226--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • GIS
 • SEDRIS
 • OGC
 • Web services
 • interoperabilitet
 • GIS
 • SEDRIS
 • OGC
 • Web services
 • interoperability

Sammanfattning

Föreliggande rapport behandlar hur geografisk information från heterogena datakällor kan utnyttjas av informationskonsumerande system inom försvaret, dvs. arkitekturer och standarder för distribuering av geografisk information. I detta sammanhang beskrivs tjänstearkitekturerna Web Services (WS) och Open GIS Web Services (OWS). WS är en generell arkitektur som kan appliceras för godtycklig typ av tjänst, medan OWS är specifikt kopplat till geografisk information. Vidare beskrivs SEDRIS-standarden som främst utnyttjas för representation och distribution av geografisk information i M&S-sammanhang (Modellering & Simulering). Slutligen diskuteras behovet av en infrastruktur för hantering av geografisk information (syntetiska omgivningar) vid nätverksbaserad M&S.