Telekommunikationernas sårbarhet och risker för samhället

Författare:

 • Franzén Göran
 • Barck-Holst Svante
 • Fischer Georg

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1227--SE

Sidor: 65

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekommunikationer
 • elektroniska kommunikationer
 • sårbarhet
 • risk
 • telecommunications
 • electronic communications
 • vulnerability
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Denna rapport redovisar den första fasen av en utredning för Post & Telestyrelsen avseende elektronisk kommunikation. Utredningen i sin helhet syftade till att föreslå en strategi för att öka motståndskraften hos telekommunikationerna så att de blir uthålliga, tillgängliga och tillförlitliga under svåra påfrestningar på samhället i fred, höjd beredskap och krig. Rapporten beskriver olika system för telekommunikation, vilka sårbarheter dessa system har samt hot som kan påverka dessa system. Dessutom ges exempel på risker för samhället vid bortfall av elektronisk kommunikation. I rapporten konstateras bland annat att: Verksamheter beroende av elektronisk kommunikation själva måste vidta åtgärder för god säkerhet i denna. Det finns en stor känslighet för samtidiga störningar. Det fysiska skyddet för centrala noder i telefonisystemen är gott. På vissa ställen är det fysiska skyddet mindre väl utbyggt och stamnätets kablar är förhållandevis oskyddade. Det finns många operatörer och alternativa kanaler vilket bidrar till ökad säkerhet. En insider skulle kunna åstadkomma stor skada. Det ömsesidiga beroendet mellan systemen för elförsörjning och telekommunikation är en påtaglig riskfaktor. De informationstekniska hoten har tillfört en ny sårbarhetsdimension.