2004 Spring SIW - Reserapport

Författare:

  • Boström Mattias

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1240--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Simulering
  • simulation

Sammanfattning

Inom ramen för projektet Drift och underhåll FLSC 2004 har Simulation Interoperability Workshop (SIW) besökts. Konferensen anordnas vår och höst i USA samt sommar i Europa av Simulation Interoperability Standards Organization (SISO). Sammanlagt gavs 130 presentationer och ett natal tutorials, ett 10-tal företag hade utställningar och ett antal Product Development Groups höll möte om olika standarder. I denna reserapport sammanfattas några av sessionerna med en inriktning som var av intresse för FLSC.