Driveability analysis, using a digital terrain model and map data

Författare:

  • Edlund Susanne

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1241--SE

Sidor: 88

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • framkomlighet
  • digital terräng modell
  • beslutsstöd
  • driveability
  • digital terrain model
  • decision support

Sammanfattning

Framkomlighetsanalys av terrängdata utgör en viktig teknik i militära beslutsstödshjälpmedel för bestämning av rörelser i terrängen. I det arbete som beskrivs här utnyttjas en högupplösande digital terrängmodell, genererad från laser-radardata, och data från fastighetskartan. Laser-radardata är ytterligare bearbetade med hjälp av programmet CategoryViewer för att hitta olika terrängobjekt. Objektegenskaper som hittats genom en filtreringsprocess jämförs med ett antal regler i en kunskapsdatabas för bestämning av en framkomlighetskostnad, som kan visualiseras i ett grafiskt användargränssnitt. Arbetet omfattar också en genomgång av begreppet framkomlighet samt de objektegenskaper som påverkar denna. En generell kostnadsfunktion har utvecklats, som kan användas även då inte all nödvändig information finns tillgänglig. Metoden för egenskaps- och kostnadsberäkning behöver emellertid utvecklas vidare; liksom också den underliggande kunskapsdatabasen. Trots detta erbjuder det implementerade programmet en lämplig utgångspunkt för fortsatt forskning