Användarhandledning för duellsimulering mellan robot och fartyg DSimLAu

Författare:

 • Karlsson Katrin
 • Johansson Peter
 • Strand Patrik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1253--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • duellsimulering
 • laserstyrd robot
 • motmedel
 • telekrig
 • duel simulation
 • laser guided bomb
 • ECM
 • electronic warfare

Sammanfattning

För att öka kunskapen om och förståelsen för telekrigduellen mellan en laserstyrd robot och ett fartyg hos marinens personal har FOI Telekrigvärdering inom projekten Teknisk hotsystemvärdering och Sjörobothotet utvecklat simuleringsmodeller för ändamålet. Rapporten beskriver hur en duellsimuleringsmodell är uppbyggd med hjälp av simuleringsverktyget ACSL Graphic Modeller version 4.8 och hur gjorda simuleringar kan visualiseras med programmet AFE version 2.11.4. Vidare beskrivs hur olika duellscenarier har satts upp. Tanken är att personer med begränsade förkunskaper om simuleringsmodellen och den aktuella datormiljön själva ska kunna köra duellsimuleringarna med hjälp av denna användarhandledning. Simuleringarna sker i PC miljö under Windows XP. Handledningen, som beskriver generiskt tänkbara telekrigduellscenarier, är inte hemlig i sig. Först när aktuella systemdata för robot, fartyg och telekrigutrustning förs in blir handledningen hemlig.