Kommunikation vid urban krigföring - radio och laser

Författare:

 • Waern Åsa
 • Johansson Peter
 • Pettersson Magnus

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1279--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radio
 • laser
 • kommunikation
 • urban miljö
 • taktik
 • radio
 • laser
 • communication
 • urban areas
 • tactics

Sammanfattning

Strid i urban miljö är ingenting nytt men synen på den har förändrats. Materiel och doktriner är inte anpassade för miljön vilket påverkar såväl soldaterna som stridstekniken. Effektiv ledning av ett förband kräver kommunikation med alla ingående enheter. Sensorer av olika typer finns redan idag inom försvaret men sensorinformationen är inte tillgänglig för alla som skulle behöva den. Kommunikationsnätverket och sensorerna är inte integrerade med varandra. I framtiden kan samverkande enkla sensorer som spritts över en yta tillsammans bilda en avancerad sensor. För att detta ska bli verklighet krävs det att ett kommunikationsnätverk integreras fullständigt med sensorerna. Då tempot vid urban krigföring är högt ställs nya krav på information och underrättelse. Det är därför viktigt att informationen kommer direkt till stridsgruppen i aktuellt område. Då sensorer och autonoma farkoster införs som en taktisk del måste även dess information utan omvägar nå förbanden i området. Pågående forskning och teknikutveckling kommer leda fram till olika hjälpmedel som minskar de enskilda soldaternas fysiska och psykiska påfrestningar vid strid i urban miljö. Varje nytt hjälpmedel måste dock kritiskt granskas för att försäkra att det verkligen leder till att förenkla den enskilde soldatens arbetsuppgifter.