Värdering av verkan i ballistiska robotar, inledande studie

Författare:

  • Tyrberg Andreas
  • Tjernberg Anders
  • Järnebark Irina
  • Gustafsson Mats

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1285--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

För att kunna värdera verkan i ballistiska robotar måste nya fenomen och förlopp studeras som inte förekommer vid värdering av mer ordinära system. Det som främst särskiljer värdering av verkan i ballistiska robotar är de höga relativa hastigheterna mellan vapen och mål samt de ofta unika utformningarna på både mål och bekämpningsvapen. I denna rapport ges en översiktlig beskrivning av ballistiska robotar, olika typer av stridsdelar samt system för bekämpning. Rapporten redovisar några av de förlopp som för denna typ av mål ofta är unika. Följande fall har studerats genom litteraturstudier, simuleringar och beräkningar: · Höga hastigheters inverkan på penetrationsförloppet. · Hur höga relativa hastigheterna påverkar möjligheten för användning av ordinära splitterstridsdelar. · Hur vätskefyllda behållare påverkas när de träffas av olika typer av projektiler.