To be or not to be - The integration and the non-integration of the French defence industry

Författare:

 • Lundmark Martin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1291--SE

Sidor: 115

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Frankrike
 • försvarsindustri
 • nationellt intresse
 • integration
 • icke-integration
 • samarbete
 • makt
 • autonomi
 • France
 • defence industry
 • national interest
 • non-integration
 • cooperation
 • power
 • autonomy
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Den franska försvarsindustridynamiken och dess utveckling sedan 1995 analyseras baserad på variablerna integration, makt, autonomi och samarbete. Frankrike är i Europa det land som retoriskt tydligast understryker sitt nationella intresse av nationell autonomi i vissa försvarshänseenden, men samtidigt också det mest aktiva landet inom försvarsmaterielsamarbete.Företagsintegration (nationell och europeisk) har styrts av staten. Betydande europeiskt samarbete har lett till gradvist djupare integration via joint ventures till självständiga,transnationella företag. Transatlantisk integration och samarbete undviks däremot nästan helt av den franska staten. Frankrike eftersträvar stark nationell autonomi samt samtidigt en inom vissa områden delad, europeisk autonomi. Statens makt har minskat men är alltjämt betydande. Rapporten innehåller också detaljerade appendix rörande företagens strategier och strukturer samt tabeller rörande försvarsindustrins integration och samarbeten.