Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Second quarter 2004

Författare:

 • Söderström Catharina
 • Arntsing Rune
 • Jansson Peter
 • Lindh Karin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1300--SE

Sidor: 8

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Luftburen radioaktivitet
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs
 • 131I
 • airborne radionuclides
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs
 • 131I

Sammanfattning

Stationer för filtrering av markluft finns på sex olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dess stationer: Kiruna, Gävle, Ursvik och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts med hjälp av gammaspektroskopi. Halterna av Be-7 och Cs-137 presenteras för luft och nederbörd för de olika stationerna. I de fall andra antropogena radionuklider detekteras presenteras även dessa.