IR-signatur och gelade bränslen

Författare:

 • Eiderfors Bengt
 • Andersson Marlene
 • Parmhed Oskar
 • Olsson Stefan
 • Elfsberg Mattias
 • Menning Dennis

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1304--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IR-signatur
 • SIGGE
 • FOAM
 • gelat bränsle
 • JP10
 • Cab-O-Sil
 • IR-signature
 • SIGGE
 • FOAM
 • gelled fuel
 • JP10
 • Cab-O-Sil

Sammanfattning

Del 1. Alla farkoster avger IR-strålning av olika våglängd och intensitet, för militära farkoster är i regel en låg IR-signatur en viktig designparameter. Genom att göra beräkningar av IR-signaturer kan de faktorer som bidrar till signaturen bestämmas och minimeras. IR-signaturen beräknas genom att en strålningsmodell appliceras på resultatet från en strömningsmekanisk simulering. I den föreliggande studien har en konverterare utarbetats för att koppla samman IR-strålningsmodellen SIGGE med resultaten från beräkningssystemet FOAM, använt för att utföra strömningsberäkningen. Slutligen har systemet applicerats på en motorkonfiguration från VAC och den resulterande IR-strålningen beräknats. Del 2. Med ett gelat bränsle minskar hanteringsriskerna, det ger även möjlighet att tillföra energirika fasta partiklar i bränslet. Inledande försök har genomförts där robotbränslet JP-10 har gelats. Reologisk studie har genomförts på det gelade bränslet och den visade att bränslegelen har god gelstyrka vid 7,5 viktsprocent gelningsmedel Cab-O-Sil® (SiO2). Atomiseringsförsök med denna blandning har utförts med en luftassisterat munstycke och som referensvätska har vatten använts. Uppskattningsvis höll geldropparna cirka 100 µm i diameter och vattendropparna cirka 50 µm.