Methods for root effects, tip effects and extending the angle of attack range to ± 180 deg., with application to aerodynamics for blades on wind turbines and propellers

Författare:

  • Montgomerie Björn

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1305--SE

Sidor: 51

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • wind
  • turbine
  • aerodynamics
  • Himmelskamp

Sammanfattning

För beräkning av vindturbin- och propellerprestanda behövs aerodynamiska data giltiga för några av bladets tvärsnittsprofiler. För speciellt vindturbiner är det nödvändigt, att i samband med simulering, ha tillgång till aerodynamiska data giltiga för anfallsvinklar i hela varvet. Orsaken är att bland andra fall även abnorma extremsituationer måste kunna simuleras. Aerodynamiska data, ofta från vindtunnelprov, finns typiskt tillgängliga för området -5 till +20 grader. I rapportens första del beskrivs en metod för att extrapolera anfallsvinkelområdet till ± 180 grader. Tidigare metodik för extrapolation av anfallsvinkelområdet har varit synnerligen förenklad och olika från gång till gång. Vidare redogörs för metoder att beräkna tillskott pga Himmelskamp-effekten samt spetseffekter orsakade av radiella tryckgradienter.