Extended targets in a point source model

Författare:

 • Berglund Lars

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1312--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • modellering
 • simulering
 • IR
 • utbredda mål fartyg
 • skenmål
 • fackla
 • modelling
 • simulation
 • extended targets
 • ship
 • decoy

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur en simuleringsmodell för duellen mellan sjömålsrobot och ett fartyg med IR-skenmål har modifierats. Simuleringsmodellen har ändrats från att behandla fartyg och IR-skenmål som punktmål till att behandla dessa som utsträckta mål. Rapporten beskriver varför och hur simuleringsmodellen har ändrats. Rapporten tjänar också som dokumentation av ändringar i den använda modellen.