Overhead traffic for distributed STDMA algorithms

Författare:

  • Grönkvist Jimmi

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1338--SE

Sidor: 40

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • STDMA
  • ad hoc-nät
  • multihopnät
  • MAC
  • distribuerade algoritmer
  • ad hoc networks
  • multi-hop networks
  • distributed algorithms

Sammanfattning

Spatiell TDMA (STDMA) är en accessmetod för radionät med flerhoppsfunktion där realtidstjänster är viktiga. Grundidén är att låta flera radioterminaler använda samma tidlucka när de är så långt från varandra geografiskt att interferensen mellan dem är tillräckligt låg. Sändningsrättigheterna för terminalerna beskrivs med ett schema. Mobiliteten gör att detta schema kontinuerligt måste uppdateras. För att göra detta praktiskt måste dessa uppdateringar göras parallellt i olika delar av nätet med bara lokal information, dvs distribuerade STDMA-algoritmer är nödvändiga. I den här rapporten har vi utvidgat vårt tidigare arbete på distribuerad STDMA. Vi har i första hand lagt till metoder och funktioner för att överföra lämpliga mängder information mellan noderna och beskrivit exakt vilken information och till vem varje nod ska sända informationen i olika situationer. Vi beskriver också vilka parametrar som kan varieras för att skapa en bra balans mellan skapade scheman och overhead trafik.