Kärnvapen i världen 2004

Författare:

 • Andersson Per
 • Axelsson Anders
 • Goliath Martin
 • Oliver Lena
 • Peterson Jenny
 • Strömberg Lars Göran
 • Waldenvik Mattias
 • Wilhelmsen Katarina
 • Wirstam Jens

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1357--SE

Sidor: 78

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kärnvapen
 • arsenaler
 • kärnvapenspridning
 • USA
 • Storbritannien
 • Frankrike
 • Ryssland
 • Kina
 • Indien
 • Pakistan
 • Israel
 • Nordkorea
 • Algeriet
 • Egypten
 • Irak
 • Iran
 • Libyen
 • Saudiarabien
 • Syrien
 • nuclear weapons
 • arsenals
 • nuclear proliferation
 • USA
 • Great Britain
 • France
 • Russia
 • China
 • India
 • Pakistan
 • Israel
 • North Korea
 • Algeria
 • Egypt
 • Iraq
 • Iran
 • Libya
 • Saudi Arabia
 • Syria

Sammanfattning

Rapporten utgör en sammanställning av översiktliga redogörelser för situationen vid mitten av 2004 avseende kärnvapen och kärnvapenspridning och dito risker i länder av intresse i detta sammanhang. Arbetet fokuserar på tekniska förhållanden i vid bemärkelse och utgår från pågående kontinuerlig bevakning av tekniska förhållanden och förändringar på kärnvapenområdet. Förutom de sju stater som öppet innehar kärnvapen behandlas Israel, Nordkorea, Algeriet, Egypten, Irak, Iran, Libyen, Saudiarabien och Syrien.