Skymda mål i ACSL-modell

Författare:

  • Tonnvik Annelie

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1367--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Inom FoT-projektet Teknisk hotsystemvärdering utvecklas simuleringsmodeller som beskriver befintliga militära hotrobotsystem. För detta ändamål används främst simuleringsspråket ACSL. I de modeller av IR-robotmodeller som finns inom projektet representeras mål och facklor ofta med hjälp av punktmål, och eventuella skymningseffekter negligeras. Den här rapporten beskriver en metod för att beräkna om eventuella facklor är skymda bakom en utbredd flygplanskropp. Metoden använder tre olika nivåer på upplösningen på det skymmande objektet för att minska beräkningstiden. En ACSL-modul för metoden har implementerats och beskrivs i rapporten.