The 35th Nordic seminar on detection seismology

Författare:

 • Norrbrand Eva (ed.)

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1381--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Seismologi
 • detektion
 • övervakning
 • nukleär
 • explosion
 • jordskalv
 • lokalisering
 • seismicitet
 • nätverk
 • seismology
 • detection
 • monitoring
 • nuclear
 • explosion
 • earthquake
 • location
 • seismicity
 • network

Sammanfattning

Föreliggande rapport innehåller program, deltagarlista samt sammanfattning till presentationer och posters, som hölls vid det 35:e Nordiska Seminariet i Detektionsseismologi Åkersberga 29 september - 1 oktober 2004. Seminariet organiserades i samarbete med Uppsala universitet och det bekostas till del av projektet NDC-Seismoakustik. Dessa seminarier har en lång tradition och de organiseras av de nordiska länderna efter ett cykliskt schema. Det huvudsakliga syftet har varit att främja nordiskt samarbete på seismologiområdet ursprungligen främst med tanke på övervakning av provstoppsavtalet. Efterhand har också andra områden inom mer generell seismologi inkluderats i seminarieprogrammet. Diskussionerna under seminariet underströk betydelsen av ett ökat samarbete med Baltikum för att få en bättre seismologisk övervakning av östersjöområdet. Särskilt pekade man på betydelsen av ett utökat utbyte av både vågformsdata och parameterdata. Seminarieprogrammet inkluderade också en båttur i Stockholms skärgård med middag ombord och detta var mycket uppskattat av deltagarna. I seminariet deltog totalt 33 personer varav en från Litauen och en från Nederländerna. Det Nordiska Detektionsseminariet nästa år kommer att hållas i Danmark eller eventuellt på Grönland.