Homeland security summit, Washington D C 2004-06-02--04

Författare:

 • Janzon Bo

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1391--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Sammhällets säkerhet
 • konferens
 • utställning
 • industriell marknad
 • interaktivt spel
 • home security
 • conference
 • exhibition
 • industrial market
 • interactive game

Sammanfattning

Konferensen och utställningen "Homeland Security Summit" genomfördes i Washington D.C., 2-4 juni 2004. Den anordnades av McGraw-Hill Group. Arrangören hade anlitat ett stort antal kvalificerade föreläsare. Dept. of Homeland Security och de berörda myndigheterna deltog mest med representation på mellannivå och de synpunkter dessa personer framförde kom ofta till korta gentemot de mer kritiska rösterna. Vid konferensen genomfördes ett intressant interaktivt spel avseende större samordnade terroristangrepp mot USA, "Guardian Eagle". Detta spel upplevdes som realistiskt, väckte intresse bland deltagarna och gav i en del fall ganska oväntade svar och reaktioner på de frågor som ställdes och de beslutssituationer som deltagarna ställdes inför. Spelet bidrog starkt till deltagarnas förstående och insikt. Den marknad som "Homeland Security" erbjuder i USA för företagen är stor, från c:a 50 miljarder USD i år upp till en bedömd nivå av 120 miljarder USD år 2015. I rapporten föreslås att ett spel av liknande typ anordnas i Sverige, främst inriktat mot regeringen och berörda myndigheter. En liknande konferens som den aktuella kan troligen komma att anordnas i Europa inom några år.