A boundary element code with implemented equations for static electric fields

Författare:

 • Claésson Henrik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1404--SE

Sidor: 11

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Randelementkod
 • integralekvationer
 • statiska elektriska fält
 • Lagrange basfunktioner
 • triangulära element
 • boundary element code
 • integral equations
 • static electric field
 • Lagrangian basis function
 • triangular elements

Sammanfattning

I denna rapport beskrivs arbetet som gjorts med att ta fram teori för randelementkod, de elektrostatiska integralekvationerna samt implementeringen av dessa. Vi ger också ett par exempel på validering av implementeringen, dels mot en analytisk lösning som funktion av diskretiseringen av ytan, där vi ser den förväntade konvergensen, samt dels som en jämförelse av lösningen från en kommersiell randelementkod på en mer avancerad geometri, där vi ser liknande lösningar.