The IFD03 information fusion demonstrator - requirements, methodology, design and experiences

Författare:

 • Ahlberg Simon
 • Hörling Pontus
 • Jöred Karsten
 • Mårtenson Christian
 • Neider Göran
 • Schubert Johan
 • Sidenbladh Hedvig
 • Svenson Pontus
 • Svensson Per
 • Undén Katarina
 • Walter Johan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1413--SE

Sidor: 43

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Scenariosimulering
 • demonstrator
 • styrkeaggregering
 • terrängföljning
 • sensorresurshantering
 • sensorallokering
 • sensormodellering
 • terrängmodellering
 • scenario simulation
 • demonstrator
 • force aggregation
 • terrain tracking
 • sensor resource management
 • sensor allocation
 • sensor modelling
 • terrain modelling

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har utvecklat en konceptdemonstrator, Information Fusion Demonstrator 2003 (IFD03), för att kunna demonstrera informationsfusionsmetodik för ett framtida nätverksbaserat lednings- och underrättelsesystem. Demonstratorns fokus är taktisk underrättelsebearbetning på divisionsnivå i realtid av ett markstridsscenario. Demonstratorn integrerar metoder för styrkeaggregering, partikelfiltrering och sensorallokering för att åstadkomma, dynamiskt uppdatera och underhålla komponenter i en taktisk lägesbild. Detta innebär ett viktigt steg mot målet att skapa en dynamisk, verklighetstrogen representation av ett rörligt förband av bataljonsstorlek, baserad på sensordata i kombination med i förväg känd underrättelse- och terränginformation. Motiven bakom detta projekt, de fusionsmetoder som utvecklats för demonstratorn, dess scenariomodell och simulatorarkitektur, liksom viktiga aspekter av utvecklingsprocessen beskrivs. Demonstratorns huvudsakliga tjänster diskuteras, och väsentliga erfarenheter från användning och utveckling av systemet presenteras. Vidareutveckling av de metoder som används i IFD03 kommer troligen att leda till förmåga att samtidigt följa solida mål och gruppmål, liksom till mer effektiva metoder för styrning av sensorresurser. Vidare pågår studier som troligen kommer att leda till förmåga att automatiskt känna igen vissa typer av taktiska planer och avsikter.