Simulerade insatsmiljöer i kommersiella PC-spel som försöksplattformar

Författare:

 • Wikberg Per
 • Andersson Jan
 • Berggren Jimmy
 • Hedström Johan
 • Lindoff Jenny
 • Rencrantz Carin
 • Thorstensson Mirko
 • Holmström Helena

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1416--SE

Sidor: 107

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ledning
 • ledningssystem
 • nätverksbaserad
 • PC-spel
 • realtidsinformation
 • simulering
 • UAV
 • command and control
 • network centric warfare
 • real-time information
 • PC-games
 • simulation

Sammanfattning

Kommersiella PC-spel kan bli ett hjälpmedel för utveckling, utvärdering och träning av militär ledning då dessa ger möjlighet att med enkla och billiga medel simulera teknik, metod och organisation för verksamhet, som är mycket resurskrävande eller som inte finns direkt tillgängliga. En förutsättning för att använda kommersiella PC-spel för dessa syften är dock en hög överensstämmelse mellan beteendet i virtuella insatsmiljöer och den verkliga miljön, i alla fall för de aspekter som skall tränas. Föreliggande försök, som genomfördes vid Norrlands Dragonregemente, syftade till att närmare studera denna överensstämmelse. Vid försöket användes en kommersiell spelmotor där en virtuell, tredimensionell kopia av ett riktigt terrängavsnitt hade skapats. Jägargrupper, ledda av en bataljonsledning med tillgång till realtidsinformation via simulerade UAV fick lösa samma uppgift i den virtuella som i den riktiga fysiska miljön. Genomförandena jämfördes avseende insatsenheternas och insatsledningens framgång i lösande av uppgift, kommunikation, situationsuppfattning samt uppgiftsdynamik. Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkäter, observatörer samt via registrering av tal och radiokommunikation. Resultatet visar att insatsenheternas prestation och beteende i stort sett är likartade under de olika betingelserna. Simulerade insatsmiljöer för denna typ av uppdrag är därför tillräckligt lika för att användas för träning och försök. Viktiga förbehåll är att insatsenheten kommunicerade mer vid virtuella genomförandet vilket tyder på att de inte kommunicerade på samma sätt. Vidare kommunicerade insatsledare och insatsenhet mer vid det fysiska genomförandet.