Hårdvaruverifierande flygmätningar med LORA UHF

Författare:

 • Blom Martin
 • Herberthson Magnus
 • Jonsson Tommy
 • Lundberg Mikael
 • Murdin Daniel
 • Pettersson Mats
 • Stenström Gunnar

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1427--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • UHF-radar
 • hårdvara
 • flygmätning
 • UHF radar
 • hardware
 • flight measurement

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar de flygmätningar med LORA-systemet i UHF-mod som utfördes över Visingsö samt flygfältet Kvarn under våren 2004. LORA -systemet är en flygburen syntetisk apertur-radar som använder frekvenserna 20-90 MHz samt 230-800 MHz. Syftet med flygmätningarna var att verifiera systemet som helhet, dvs att alla komponenter, i olika konfigurationer, kunde samverka enligt specifikation. Av speciellt intresse var att prova funktionaliteten hos UHF-antennerna (230-800 MHz) samt vissa omkopplare för sänd- och mottagarelementen. Mätningarna visar att hårdvaran har fungerat i provade konfigurationer. Dock har vissa oönskade transientfenomen i kopplingen mellan mottagaromkopplaren och mottagaren noterats. Dessa har identifierats och håller på att åtgärdas. Systemets prestanda i termer av upplösning och signal till brus-förhållande har ej utvärderats i denna rapport.