Årsrapport för projektet Landminsystem: Detektion och neutralisation

Författare:

 • Sarholm Lena
 • Kjellström Ann
 • Wanhatalo Marita
 • Menning Dennis
 • Holmgren Erik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1432--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Detektion
 • analys
 • explosivämnen
 • nedbrytning
 • bakteriella biosensorer
 • detection
 • analysis and degradation of explosives
 • bacterial biosensor

Sammanfattning

I rapporten ges en kort beskrivning av den internationella utvecklingen för minsystem och substridsdelar. Migrationsstudier från TNT som läckt ut från minor i FOI testfält beskrivs. Studier av migration och nedbrytning av hexogen, oktogen, tetryl och pentyl har påbörjats samt utvecklingen av analysmetoder för dessa ämnen i jordmatriser. Med hjälp av LC-MS-UV analys kan de sex olika isomererna av TNT samt relaterade föreningar från tillverkningsprocesser och nedbrytningsprodukter separeras och detekteras. Den pågående studien om Bakteriella biosensorer redovisas liksom studierna avseende nedbrytbara energetiska salter och plaster.