Retrokommunikation i stadsmiljö

Författare:

 • Sakari Per
 • Pettersson Magnus
 • Öhgren Johan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1466--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • fri optisk kommunikation
 • laserkommunikation
 • retrokommunikation
 • retromodulator
 • retrocommunication
 • modulating retro-reflectors
 • free space optical communication
 • laser communication

Sammanfattning

I det framtida nätverksbaserade försvaret finns ett ökat kommunikationsbehov. Nya system och sensorer ökar kravet på väl fungerande kommunikationslösningar, inte minst i urban miljö. Fri optisk kommunikation kan vara ett bra alternativ till radio i många tillämpningar. Denna rapport visar studier av hur retroreflekterande teknik kan användas för fri optisk kommunikation. Rapporten ger en tekniköversikt och redovisar beräkningar på möjliga länkprestanda för ett retrokommunikations-system. Vidare redovisas resultat från praktiska försök med vätskekristallmodulatorer. Retrokommunikation på 1 km avstånd med låg lasereffekt (6mW) har visats och teknik för att reducera turbulenseffekter har testats med gott resultat. Resultaten visar på möjligheten att utveckla små, billiga och strömsnåla kommunikationsenheter som skulle kunna användas i en urban miljö. En begränsning med denna modulatortyp är dock överföringshastigheten, som vid försöken begränsats till några enstaka kbps. Utvecklingen inom modulatorområdet är dock stor och exempelvis kvantbrunnsmodulatorer medger redan idag betydligt högre kommunikationshastigheter. Arbetet har bedrivits inom FoT-projektet "Kommunikationkanalens egenskaper i tätort", (KOMET). Delar av försöken har genomförts i samverkan med FM-projektet "Kommunikationslänk under vattnet".