MoS för träning och utbildning i NBF. Slutrapport

Författare:

  • Thorstensson Mirko

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1471--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • träning
  • utbildning
  • MIND
  • distribuerade taktiska operationer
  • training
  • NCW
  • distributed tactical operation

Sammanfattning

Utbildning och träning är centrala områden för FM och betydelsen ökar när internationella insatser med tillfälligt sammansatta förband blir mer aktuella. Nya uppgifter och nya hotbilder gör att man behöver utveckla metoder och tekniskt stöd för att möta ökade förmågekrav hos de förband som skall finnas kvar i ett mindre och vassare försvar. Nya organisationsstrukturer av tillfällig karaktär och en högre dynamik i potentiella scenarior ger också ökade krav. Modellering och simulering kommer att få en ökad betydelse för att möta behovet av förbättrad träning och utbildning. Utveckling inom IT och MoS ger helt nya möjligheter att utnyttja tekniska hjälpmedel i tränings och utbildningssituationer. Dessa frågeställningar har fokuserats i denna rapport som är en översikt av den forskning som genomförts under 2004 i projektet MoS för träning och utbildning i NBF. Denna rapport ger en översikt över verksamheten och hänvisar till övriga vetenskapliga publikationer inom projektet för att få en djupare insikt om resultat och slutsatser.