Vem ska bestämma för att förbandet ska optimera sin operativa effekt? - en schackbaserad studie av mandat och gemensam uppfattning

Författare:

 • Lindoff Jenny
 • Rencrantz Carin
 • Andersson Jan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1479--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • gemensam uppfattning
 • mandat
 • detaljstyrning
 • resurshantering
 • beslutsfattande
 • schack
 • common understanding
 • authority
 • decision-making
 • resource-allocation
 • chess

Sammanfattning

Vem i en hierarkiskt organiserad grupp bör bestämma vad för att gruppen skall prestera optimalt? Med denna frågeställning som grund genomfördes en studie baserad på schackspel där två lag mötte varandra. En i vardera lag utsågs till chef, som kunde ges möjlighet att styra spelet och spelarnas resurser (tillgång till pjäser) efter givna regler. chefernas och spelarnas gemnensamma uppfattning värderades, dvs. hur överens de var när det gäller prioritering av styrning och resurser. Slutsatserna, som vi kan dra, är att chefen skall styra hur dragen skall genomföras och hur resurserna skall fördelas. Bäst går det om spelarna och chefen är överens om reglerna för styrning av drag och resursfördelning (vid de tillfällen då chefen har mandat att styra spelet och resursfördelningen). Resultatet bör vara överförbart på hur t.ex. en bataljon skall ledas för att få bäst verkan. Det är dock viktigt att påpeka att dessa resultat endast gäller då chefen har realtidsuppföljning samt ett kunskapsövertag gentemot övriga i laget, dvs. att chefen ser samma sak som deltagarna och har mer kunskap om hur det bör utföras.