Utvärdering av Autoclass C

Författare:

 • Karresand Martin
 • Nordqvist Dan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1484--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • algoritm
 • Autoclass C
 • Bayes
 • IDS
 • informationssäkerhet
 • intrångsdetektering
 • algorithm
 • information security
 • intrusion detection