Projektet samverkan i multinationella operationer: sammanfattande rapport över genomfört arbete och resultat, är 2004

Författare:

 • Wahlberg Maria
 • Asplund Maria

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1487--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Civil-militär samverkan
 • CIMIC
 • ledning
 • multinationalla operationer
 • interoperabilitet
 • civil-military cooperation
 • CIMIC
 • command and control
 • multinational operations
 • interoperaability

Sammanfattning

Projektet Samverkan i multinationella operationer är ett treårigt uppdrag till FOI från Försvarsmakten som startade i januari 2004. Syftet med projektet är att bygga upp kunskap och kompetens hos Försvarsmakten om behov av, förutsättningar för, samt former för samverkan vid multinationella operationer. Projektet omfattar såväl civil-militär som "militär-militär" samverkan (dvs interoperabilitet) och spänner därmed över ett brett studieområde. I denna rapport redogörs för det arbete som gjorts, och sammanfattas de resultat som framkommit, inom ramen för projektet Samverkan i multinationella operationer under år 2004.