Datorgenererade styrkor med mänskligt beteende. CGF-verksamhet vid FOI 2004

Författare:

 • Nilsson Sten-Åke
 • Allberg Henrik
 • Lundin Mikael
 • Wallin Niklas
 • Castor Martin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1489--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • M&S
 • CGF
 • datorgenererade styrkor
 • simulering
 • kognitiv modellering
 • HBR
 • MSI
 • Computer generated forces
 • simulation
 • cognitive modelling
 • HBR
 • Human Factors

Sammanfattning

FOI har sedan 2001 på uppdrag av Försvarsmakten genomfört studier inom området datorgenererade aktörer. Syftet med projektet är att skapa kunskap om och en grund för utveckling av CGF och för uppbyggnad av ett komponentbaserat bibliotek med representativa kognitiva och beteendevetenskapliga modeller av aktörer vilka kan användas i olika simuleringsmiljöer. Tyngdpunkten för årets arbete har legat på fortsatt utveckling av biblioteksstruktur och uppbyggnad, framtagning av metodik för mätning av naturliga mänskliga rörelsescheman med åtföljande modellering och visualisering,genomgång med definition av krav på insamling av andra data (psykofysiologiska, beteendedata och andra kognitiva) som kan användas i CGF-modeller, deltagande i nationellt och internationellt samarbete och en i övrigt omfattande kontakt- och presentationsverksamhet.