Fysiska prov

Författare:

  • Bergh Ulf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1496--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Relevans
  • tillförlitlighet
  • män
  • kvinnor
  • relevance
  • reliability
  • gender

Sammanfattning

Avsikten med denna rapport är att skapa en grund för den översyn av fysiska prov som pågår inom Försvarsmakten. Några viktiga teoretiska förutsättningar och överväganden samt erfarenheter från liknade analyser i USA och Kanada redovisas mycket kortfattat. Inriktning avseende utveckling av nya prov på muskelstyrka föreslås. Resultaten på olika muskelstyrkeprov korrelerar som regel ganska dåligt med varandra. Detsamma gäller mellan prov och arbetsuppgifter. Flera prov sammantagna och flera arbetsuppgifter tillsammans kan korrelera ganska väl med varandra. Med en tregradig skala "liten", "medel" och "stor" kommer de med testresultat "liten" sällan att vara högpresterande och vice versa. Förslaget angående nytt muskelstyrkeprov innebär att 3-5 olika delprov vägs samman, med ett visst lägsta krav i varje delprov, och godkänt fordrar mer än summan av godkändgränserna för delproverna.