Activities in adaptive optics - characterisation of components

Författare:

 • Sjöqvist Lars
 • Hällstig Emil
 • Larsson Ulrika
 • Allard Lars

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1500--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • adaptiv optik
 • deformerbar spegel
 • Shack-Hartmann
 • vågfrontsensor
 • adaptive optics
 • deformable mirror
 • Shack-Hartmann
 • wavefront sensor

Sammanfattning

Adaptiv optikområdet (AO) har utvecklats snabbt under de senaste åren pga utvecklandet av nya komponenter. Vid användning av laserbaserade motmedel existerar störningar från turbulens i atmosfären, motorplymer och aerooptiska effekter vilka kan försämra systemprestanda väsentligt. Metoder baserade på adaptiv optik kan erbjuda nya möjligheter att kompensera dessa störningar och förbättra prestanda. Tekniken kan vara ett alternativ till att skala upp lasereffekten något som kan vara tekniskt svårt i vissa våglängdsområden. För att kunna utvärdera AO-tekniken i laserbaserade motmedelstillämpningar behöver komponenters prestanda karakteriseras experimentellt. Utveckling av modeller är också nödvändigt för att underlätta analysen för att förstå fördelar som kan uppnås med att implementera AO-teknik. Komponenter inkluderar här vågfrontssensorer och korrigerande element. En Shack-Hartmann vågfrontssensor, en deformerbar spegel samt en tip-tiltspegel har studerats i den här rapporten. Rapporten sammanfattar resultat av karakterisering av komponenterna. En AOuppställning för att demonstrera sluten loop i labbet diskuteras översiktligt.