Methodology and technology studies for multi-band and multi-standard wireless communication in network centric warfare. Final report December 2004

Författare:

 • Malmqvist Robert
 • Samuelsson Carl
 • Alfredson Mattias
 • Ul-Wahab Qamar

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1519--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • multi-band
 • multi-standard
 • trådlös kommunikation
 • nätverksbaserat försvar
 • radio transceiver
 • flexibla kommunikationssystem
 • wireless communication
 • network centric warfare
 • flexible communication systems

Sammanfattning

För att öka kunnandet och höja kompetensen kring metodik och teknik för multi-band och multi-standard trådlös kommunikation i ett framtida nätverksbaserat försvar har FOI Sensorteknik deltagit i ett forsknings och utvecklingsprojekt kallat "SoCTRix". SoCTRix-projektet har inkluderat deltagare från såväl universitet och högskolor som institut och företag på både nationell och internationell nivå. Målet med projektet har varit att visa på möjligheter att realisera en högintegrerad lågkostnads radio-transceiver för multi-band och multi-standard trådlös kommunikation. I denna rapport sammanfattas de huvudsakliga resultat och slutsatser som kommit fram ur projektet. Ett visst utrymme i rapporten ges speciellt till olika nyckelområden där FOI har bidragit med FoU-insatser. Vi berör även olika möjligheter och trender vad gäller att kunna använda sig av mera flexibla kommunikationssystem i ett framtida nätverksbaserat försvar.