Final report: nanocomposite materials

Författare:

  • Savage Steven

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1524--SE

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • nanokompositer
  • slutrapport
  • försvarstillämpningar
  • materialteknik
  • nanocomposites
  • final report
  • defence applications
  • materials technology

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar de olika aktiviteter och resultat från projektet: nanokompositmaterial under perioden 2000-2004. Rapporten beskriver aktiviteterna och rapporter som har producerats inom projektet. Projektet har väckt intresse och belyst nanokompositmaterial och deras egenskaper och tillämpningar av vilken det finns många, särskilt inom tillämpningar som kräver, p.g.a. volym och vikt begränsningar, multifunktionella material, t.ex i UAV´s. Forskningsaktiviteterna har inkluderat syntes och karakterisering av ferrit nanopartiklar, deras ytbehandling, metoder för dispergering i epoximatriser, och mätning av kompositernas mekaniska och mikrovågsegenskaper. Det senare kommer att färdigställas och publiceras under första halvåret 2005, inom ett samverkande projekt: styrbara signaturmaterial. Projektet har gjort ett viktig bidrag för att väcka uppmärksamhet kring nanokompositer, och belyst deras egenskaper och aktuella och potentiella tillämpningar inom Svensk försvarsorganisationer, särskilt inom FMV och FOI. En viktig slutsats är att polymermatris nanokompositer kan produceras under rimliga förhållanden och att det redan i dag finns försvarstillämpningar. Det är sannolik att ytterliggare tillämpningar kommer att utvecklas inom en tidshorizont som sträckar sig från några få år framöver till ett antal decennier i framtiden. Projektet har lyckats även utveckla ett omfattande nätverk av nationella och internationella samarbetande partners.