Multi- and hyperspectral target and anomaly detection

Författare:

 • Ahlberg Jörgen
 • Renhorn Ingmar

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1526--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • multispektral
 • hyperspektral
 • anomalidetektion
 • måldetektion
 • bildanalys
 • fjärranalys
 • multispectral
 • hyperspectral
 • anomaly detection
 • target detection
 • image analysis
 • remote sensing

Sammanfattning

Denna rapport behandlar detektion av mål och anomalier i multi- och hyperspektrala bilder. En anomali är i detta sammanhang någonting som inte passar in i en (spektral) modell av bakgrunden, till exempel människotillverkade föremål i en naturlig miljö. Anomalidetektion har den fördelen att den inte förutsätter kunskap om exakt vad man letar efter, men har nackdelen att man även detekterar subjektivt ointressanta saker. I kontrast till anomalidetektion söker en algoritm för (signatur-baserad) måldetektion efter specifika mål med kända spektrala signaturer, till exempel från en databas. Rapporten beskriver ett antal matematiska modeller för mål och bakgrunder samt hur de används till detektionsalgoritmer.

Dela sidan