Multi- and hyperspectral target and anomaly detection

Författare:

 • Ahlberg Jörgen
 • Renhorn Ingmar

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1526--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • multispektral
 • hyperspektral
 • anomalidetektion
 • måldetektion
 • bildanalys
 • fjärranalys
 • multispectral
 • hyperspectral
 • anomaly detection
 • target detection
 • image analysis
 • remote sensing

Sammanfattning

Denna rapport behandlar detektion av mål och anomalier i multi- och hyperspektrala bilder. En anomali är i detta sammanhang någonting som inte passar in i en (spektral) modell av bakgrunden, till exempel människotillverkade föremål i en naturlig miljö. Anomalidetektion har den fördelen att den inte förutsätter kunskap om exakt vad man letar efter, men har nackdelen att man även detekterar subjektivt ointressanta saker. I kontrast till anomalidetektion söker en algoritm för (signatur-baserad) måldetektion efter specifika mål med kända spektrala signaturer, till exempel från en databas. Rapporten beskriver ett antal matematiska modeller för mål och bakgrunder samt hur de används till detektionsalgoritmer.