Development of a Large Eddy Simulation Code for the atmospheric boundary layer

Författare:

  • von Schoenberg Pontus

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1533--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Large Eddy Simulation
  • LES
  • atmosfärens gränsskikt
  • meteorologi
  • turbulens

Sammanfattning

En Large Eddy Simulation (LES) kod som tidigare inte använts för atmosfärens gränsskikt har utvecklats för att inkludera atmosfäriska egenskaper. LES-koden har testats och verifierats för ett neutralt, ett instabilt och ett stabilt gränsskikt. Den neutrala simuleringen har jämförts med tidigare studier och visar ett positivt resultat. Den instabila och stabila simuleringen indikerar att koden arbetar korrekt, men fortsatta undersökningar måste utföras. Det samma gäller för den stabila simuleringen.