Elavbrottet i Kista-området mars 2001 - Konsekvenser för hushåll och befolkning

Författare:

 • Jönson Karin
 • Fischer Georg

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1548--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • elavbrott
 • konsekvenser
 • befolkning
 • infrastruktur
 • sårbarhet
 • power failure
 • consequences
 • infrastructure
 • vulnerability
 • population

Sammanfattning

Söndagen den 11 mars 2001 inträffade en kabelbrand i den så kallade Akalla-tunneln i Kista-området, nordväst om Stockholm. Branden skadade flera av energiföretaget Fortums elkablar och orsakade under ett och ett halvt dygn ett omfattande elavbrott i flera stadsdelar i nordvästra Stockholm. elavbrotten drabbade cirka 16.000 hushåll med uppskattningsvis 50.000 boende samt 700 företag med cirka 30.000 anställda. Syftet med denna studie är att beskriva och dokumentera vilka konsekvenser det långvariga elavbrottet fick för hushållen och befolkningen i de drabbade områdena. I fokus står sådana faktorer och förhållanden som på olika sätt har betydelse för människors grundläggande behov av mat, vatten, värme, hygien, sjukvård, säkerhet, information, kommunikationer etc.