Participation in the 14th Official OPCW Proficiency Test

Författare:

  • Nygren Yvonne
  • Åstot Crister
  • Fredriksson Sten-Åke
  • Hammarström Lars-Gunnar
  • Nilsson Calle

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1555--SE

Sidor: 60

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Inter calibrations
  • OPCW
  • chemical warfare agents
  • interkalibreringar
  • kemiska stridsmedel

Sammanfattning

The 14th Official OPCW Proficiency Test utfördes under oktober 2004. I detta interkalibreringstest, assisterades OPCW av FOIs designerade laboratorium för utvärderingen av testresultaten från 20 deltagande laboratorier. Inna arbetet med utvärderingen påbörjades mottogs tre prover från det provpreparerande laboratoriet; en saneringslösning, ett organiskt prov och ett vattenprov, alla med sina tillhörande blankprover. De analyserades i enlighet med våra "Recommended Operating Procedures" och sju "spikkemikalier" identifierades med GC-MS(EI) och GC-MS(CI). Testets vattenprov innehöll inte någon listad kemikalie, en ny företeeelse vad gäller OPCW Proficiency Tests. Den huvudsakliga svårigheten i det här testet var en kraftig förorening av mineralolja i det organiska provet och kolväten från oljan överlappade med vissa av spikkemikalierna och orsakade undertryckning av deras signaler. Detta gjorde att det var nödvändigt att lägga till ytterligare ett uppreningssteg till de rekommenderade procedurerna för att erhålla rena MS-spektra av de listade kemikalierna. I denna rapport presenterar vi våra egna analytiska resultat och jämför dessa med resultaten från de deltagande laboratorierna. Vi presenterar också förändringar i FOI-laboratoriets rapporteringsrutiner som baserats på erfarenheterna från utvärderingen.