Provning av: Stötvågsdörr i tryckklass 0,5 MPa, skala 1:2; Registrering av återsvängning s.k. reboundeffekt

Författare:

  • Carlberg Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1562--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Stötvågsdörr
  • luftstötvågsbelastning
  • reboundeffekt
  • protective door
  • air blast
  • rebound effect

Sammanfattning

I denna rapport redovisas FOI:s provning av FORTV:s stötvågsdörr i tryckklass 0,5 MPa, s.k. medeltung stötvågsdörr i skala 1:2. Provningen omfattar två delar: A/ Verifiering av den nya dörrens funktion vid kortvarig stötvågsbelastning samt B/ Registrering av krafter mellan dörrblad och karm till följd av kortvarig stötvågslast mot dörrbladet. Den intressanta delen är återsvängningen och de krafter som åtgår för att hålla kvar dörrbladet under hela svängningsförloppet, den s.k. reboundeffekten. Provningsprogrammet avslutades med ett skott där dörrbladets karakteristik ändrades kraftigt. Dörrbladets styvhet var oförändrad men massan ökades med 48 kg, genom att anbringa stålvikter i form av plåtar på dörrbladets baksida, en nära fördubbling av den svängande massan. FOI:s provningsrapport ligger som grund för den utvärdering och modell för beräkning av reboundeffekters storlek som görs av Carl Bro AB.