HUVUDDOKUMENT: Verksamhetsmodell mekaniserad bataljon.4 BILAGOR

Författare:

 • Stenius Joakim
 • Lindell Per-Ola

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1591--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • VUM-LS
 • verksamhetsbeskrivning
 • verksamhetsmodell
 • verksamhetsanvändningsfall
 • UML
 • mekaniserad bataljon
 • markstrid
 • VUM-LS
 • business description
 • business model
 • business use case description
 • UML
 • mechanized battalion
 • ground warfare

Sammanfattning

Det framtida nätverks- och insatsbaserade försvaret med nya militära strategier ställer nya krav på de tekniska system som ska stödja ledningen av Försvarsmaktens verksamhet. Egenskaper som dynamik och flexibilitet blir av största vikt vid utvecklingen av tekniska system för ledning. Dessa tekniska system skall stödja informationsutbyte och kommunikation mellan Försvarsmaktens olika enheter i den framtida verksamheten. Projektet Ledning Bataljon ansvarar för utvecklingen av ledningssystemets tekniska del Stridsledningssystem Bataljon (SLB) samt framtagning av ledningsmetoder för bataljon inom markstridskrafterna. Användningen av en verksamhetsmodell är ett sätt att stödja utvecklingsprocessen. Detta dokument beskriver en verksamhetsmodell för mekaniserad bataljon. Modellen är framtagen i en projektgrupp bestående av systemutvecklare och verksamhetsföreträdare. Utgångspunkt för arbetet har varit de uppgifter som Försvarsmakten kan ställa till en mekaniserad bataljon, samt interna uppgifter som lednings- och vidmaktshållande uppgifter. Till detta huvuddokument hör fyra bilagor vilka vardera beskriver var sin uppgift i detalj. BILAGOR:Bilaga 1 Beskrivning av uppgiften Ta Bilaga 2: Beskrivning av uppgiften Försvara Bilaga 3: Beskrivning av uppgiften Fördröja Bilaga 4: Beskrivning av uppgiften Leda instats.