Evaluation of the contamination by explosives and metals in soils at the Älvdalen Shooting Range. Part 1. Investigation strategies and sampling

Författare:

 • Ampleman Guy
 • Thiboutot Sonia
 • Martel Richard
 • Edlund Christina
 • Karlsson Rose-Marie
 • Ahlberg Mats
 • Sjöström jan
 • Qvarfort Ulf
 • Bladfält Kent
 • van Ham Nico
 • Duvalois Willem

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1619--SE

Sidor: 47

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Sampling strategies
 • explosives
 • energetic materials
 • shooting range
 • provtagningsstrategier
 • explosivämnen
 • skjutfält

Sammanfattning

I maj 2003 deltog representanter från Nederländerna, Kanada och Sverige i en gemensam fältundersökning av Älvdalens skjutfält i Dalarna. Undersökningen var en del i ett trilateralt avtal; Project Arrangement Number 2003-02, mellan de tre nationerna rörande miljömässiga aspekter av energetiska material. Syftet var att demonstrera hur en plats med denna typ av kontaminering kan undersökas och karakteriseras. Älvdalens skjutfält är ca 540 km2 stort och ca 120 km2 utgör målområden. Ammunition som används inom området är exempelvis lös ammunition, övningsammunition, rökammunition, pyroteknisk utrustning, skarpa sprängmedel och tändladdningar. Tre specifika områden inom skjutfältet har undersökts, en övningsbana för handgranater, ett s k anti-tankområde med målområde samt avfyrningsplatser (Karlgrav) och ett målområde för skjutning på längre avstånd (Rivsjöbrändan). Prover som tagits i de olika områdena kommer att analyseras med avseende på TNT och resultaten kommer att presenteras i Part 2, Analyses, Results och Discussion.