FoRMA Ekonomi. Principer och modeller för ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen - övergripande kravspecifikation

Författare:

 • Nordlund Peter
 • Wickberg Peter
 • Eriksson Björn N

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1623--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ekonomiberäkningar
 • kostnad
 • LCC
 • PerP
 • FoRMA
 • EBV
 • cost
 • LCC
 • structure
 • long term planning